Charme strontrace

Wat is nu de charme van de strontrace week? De één wordt enthousiast van de muzikale invulling, een ander van het dag en nacht doorgaan om de wedstrijd zo goed mogelijk te zeilen. Weer een ander geniet van het plaatje in de haven of de aangevoerde vis. De week biedt weer heel veel variatie. Het is een publiek geheim dat er tijdens de strontrace week ook volop wordt genoten van het medicijn van de weduwe. Er is al weer zoveel in geslagen van dit bruinachtige goedje dat de ketel waarin de beerenburg wordt getrokken, moet worden voorzien van nieuwe kruiden. Op maandag 19 oktober varen de beurtveer schepen uit met de opdracht om te Durgerdam, op de rede van Amsterdam, de fameuze kruiden van Hendrik Beerenburg weer te laden. Wanneer deze in het einde van de week in Workum zijn aangekomen worden ze overgeladen op het houten skûtsje de Eabelina, die de kruiden af zal leveren in Sneek. Burgemeester Apotheker, wat heeft deze man een toepasselijke naam, zal ze hier in ontvangst nemen en ze af leveren bij de weduwe. Alle deelnemers zullen de schippers en bemanningen van de beurtschepen en de Eabelina dankbaar zijn, het medicijn voor 2016 wordt weer getrokken. Maar wat nu wanneer de kruiden niet goed aankomen, is er een alternatief plan? Nee, net als 150 jaar geleden is de aanvoer vanuit Amsterdam afhankelijk van wind en zeilen. En niet alleen de kruiden zijn afhankelijk van de wind. Ook de stront, bloembollen en vis moeten weer worden af en aangevoerd zonder gebruik van motor. Wat is nu de charme van de strontraceweek? Het genieten van de motorloze bezigheid. Na gedane arbeid de rust bij het vuurduveltje, de heerlijke stamppot en het genot van het medicijn van de weduwe. En in het voorjaar kan er in de tuin van Marienacker worden genoten van de bloemen, gegroeid uit de aangevoerde bloembollen.